Hoe word je een inclusieve werkgever?

Hoe word je een inclusieve werkgever?

 

Inclusiviteit is van essentieel belang op de werkvloer omdat het ervoor zorgt dat alle medewerkers zich welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelen, ongeacht hun achtergrond, geslacht of identiteit. In dit blog geven we je praktische tips hoe jij een inclusieve werkgever kunt worden. Het zijn immers de inclusieve werkgevers die profiteren van een verbeterde werksfeer, meer betrokkenheid en een verbeterde talentaanwerving en -behoud.

Wat betekent het eigenlijk om een inclusieve werkgever te zijn?

Laten we beginnen bij het begin. Wat betekent het eigenlijk om een inclusieve werkgever te zijn? Nou, simpel gezegd gaat het erom dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt binnen jouw organisatie, ongeacht hun achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, etniciteit, of welk aspect van hun identiteit dan ook.

Inclusiviteit gaat verder dan alleen het hebben van diversiteit op de werkvloer. Het gaat erom dat mensen zich echt gehoord, gezien en gerespecteerd voelen. En ja, dat geldt ook voor de kleine dingen, zoals ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de basisbehoeften, zoals menstruatieproducten.

5 tips om een inclusieve werkgever te worden:

Inclusief werven:

Wanneer je nieuwe teamleden werft, is het van cruciaal belang om actief te streven naar diversiteit en inclusie. Dit betekent niet alleen het plaatsen van vacatures op diverse platforms, maar ook het proactief benaderen van kandidaten uit verschillende achtergronden. Zorg ervoor dat je wervingsproces vrij is van vooroordelen en dat je een inclusieve bedrijfscultuur promoot vanaf het allereerste contact. Een divers team bevordert creativiteit en innovatie.

Cultiveer een cultuur van respect en openheid:

Een inclusieve werkplek begint met een cultuur waarin respect, openheid en empathie centraal staan. Moedig open communicatie aan, waarbij medewerkers zich vrij voelen om hun mening te uiten en zichzelf te zijn. Neem een nultolerantiebeleid aan ten opzichte van discriminatie, pesten en intimidatie, en zorg ervoor dat alle medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen. Immers, iedereen wil werken op een veilige plek.

Opleiding en bewustwording vergroten: 

Het vergroten van bewustwording en het bieden van trainingen over diversiteit, inclusie en onbewuste vooroordelen kan bijdragen aan een inclusieve bedrijfscultuur. Door het personeel te voorzien van de juiste kennis en tools kunnen ze beter begrijpen waarom inclusiviteit belangrijk is en hoe ze kunnen bijdragen aan een positieve werkomgeving voor iedereen. 

Flexibele werkomgeving en beleid:

Het is belangrijk om een flexibele werkomgeving en beleid te hanteren die rekening houdt met de diverse behoeften van je medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden, of aanpassingen voor medewerkers met specifieke behoeften omvatten. Door flexibel te zijn en maatwerkoplossingen te bieden, laat je zien dat je de individuele verschillen van je medewerkers waardeert en respecteert.

Aanbieden van menstruatieproducten:

Last but not least, het aanbieden van menstruatieproducten op kantoor is een eenvoudige maar krachtige manier om inclusie te bevorderen. Zorg ervoor dat menstruatieproducten gemakkelijk toegankelijk zijn op alle werkplekken, of het nu gaat om tampons, maandverband of menstruatiecups. Dit laat zien dat je rekening houdt met de behoeften van al je medewerkers, ongeacht hun geslacht of genderidentiteit.

Terug naar blog

Neem contact op