algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

monthly.care biedt je toegang tot deze website en nodigt je uit om de aangeboden producten te kopen. monthly.care behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of delen daarvan te verwijderen zonder hiervan melding te maken.

Beperkte aansprakelijkheid:

monthly.care spant zich in om de inhoud van de website regelmatig bij te werken en aan te vullen. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aangeboden materialen op de website worden verstrekt zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van monthly.care. Met betrekking tot prijzen en andere productinformatie op de website geldt een voorbehoud van duidelijke programmeer- en typefouten. Dergelijke fouten geven geen recht op een overeenkomst met monthly.care. monthly.care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hyperlinks naar websites of diensten van derden die op de website zijn opgenomen.

Auteursrechten:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de materialen op deze website zijn eigendom van monthly.care. Het kopiëren, verspreiden of enig ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van monthly.care, tenzij anders bepaald in dwingende regelgeving (zoals het citaatrecht) of specifieke vermeldingen bij bepaalde materialen.

Overig:

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is raadzaam om deze regelmatig te controleren voor eventuele updates.